VALORS AL MERCAT

Valors de la Pòlissa Bàsica al mercat català
Asseguradora Actual Anterior Var. % Var. € Últm. dada Mín. valor Data Mín. Màx. Valor Data Màx. Mitjana Val. Preu
Athis-Mons 700,00€ 690,00€ 1,45% 10,00€ 01-09-2012 585,00€ 01-07-2007 700,00€ 01-03-2009 656,22€ 4,93 sobre 10
Baoxian 625,00€ 615,00€ 1,63% 10,00€ 01-09-2012 550,00€ 01-01-2011 625,00€ 01-09-2012 581,50€ 5,47 sobre 10
Beatz-Cornellà/La Meitat 675,00€ 625,00€ 8,00% 50,00€ 01-09-2012 500,00€ 01-07-2007 675,00€ 01-09-2012 577,68€ 5,11 sobre 10
Catase 665,00€ 650,00€ 2,31% 15,00€ 01-09-2012 375,00€ 01-12-1999 665,00€ 01-09-2012 584,77€ 5,18 sobre 10
Catius 725,00€ 690,00€ 5,07% 35,00€ 01-09-2012 400,00€ 01-07-2007 725,00€ 01-09-2012 548,67€ 4,75 sobre 10
Cavitir 660,00€ 650,00€ 1,54% 10,00€ 01-09-2012 544,52€ 01-09-2001 660,00€ 01-09-2012 617,12€ 5,22 sobre 10
Consorcio 655,00€ 655,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 485,00€ 01-07-2007 655,00€ 01-06-2012 576,63€ 5,25 sobre 10
Corcel Negro 825,00€ 815,00€ 1,23% 10,00€ 01-09-2012 405,00€ 01-01-1999 825,00€ 01-09-2012 642,86€ 4,02 sobre 10
Curial 675,00€ 650,00€ 3,85% 25,00€ 01-09-2012 350,00€ 01-07-2007 675,00€ 01-09-2012 533,79€ 5,11 sobre 10
Esproba 750,00€ 725,00€ 3,45% 25,00€ 01-09-2012 725,00€ 01-06-2011 750,00€ 01-01-2011 730,50€ 4,57 sobre 10
ExpoSegur 690,00€ 675,00€ 2,22% 15,00€ 01-09-2012 502,50€ 01-09-2000 690,00€ 01-09-2012 627,32€ 5,00 sobre 10
Fecat 650,00€ 630,00€ 3,17% 20,00€ 01-09-2012 375,00€ 01-07-2007 650,00€ 01-09-2012 526,52€ 5,29 sobre 10
Pájaro de la Paz 710,00€ 675,00€ 5,19% 35,00€ 01-09-2012 400,00€ 01-01-1999 710,00€ 01-09-2012 594,71€ 4,86 sobre 10
Securiton 680,00€ 650,00€ 4,62% 30,00€ 01-09-2012 495,60€ 12-03-2001 680,00€ 01-09-2012 604,16€ 5,07 sobre 10
Seguros Catalana 650,00€ 625,00€ 4,00% 25,00€ 01-09-2012 290,00€ 01-06-2007 650,00€ 01-09-2012 474,70€ 5,29 sobre 10
Symbio 675,00€ 675,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 670,00€ 01-03-2011 700,00€ 01-01-2011 676,00€ 5,11 sobre 10
Urbac 650,00€ 625,00€ 4,00% 25,00€ 01-09-2012 300,00€ 01-07-2007 650,00€ 01-09-2012 518,03€ 5,29 sobre 10
Videma 750,00€ 675,00€ 11,11% 75,00€ 01-09-2012 550,00€ 01-06-2007 750,00€ 01-09-2012 639,61€ 4,57 sobre 10
X-Press 700,00€ 700,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 450,00€ 01-07-2007 700,00€ 01-06-2012 593,48€ 4,93 sobre 10

MITJANA DEL MERCAT 690,00€ 668,16€ 21,84€ 3,27%