VALORS AL MERCAT

Valors de la Pòlissa Completa al mercat català
Asseguradora Actual Anterior Var. % Var. € Últm. dada Mín. valor Data Mín. Màx. Valor Data Màx. Mitjana Val. Preu
Athis-Mons 1.000,00€ 01-09-2012 950,00€ 01-07-2007 1.250,00€ 01-07-2009 1.114,05€ 5,50 sobre 10
Baoxian 1.000,00€ 01-09-2012 999,00€ 01-01-2011 1.000,00€ 01-03-2012 999,50€ 5,50 sobre 10
Beatz-Cornellà/La Meitat 1.100,00€ 01-09-2012 899,99€ 01-07-2007 1.250,00€ 01-06-2012 1.058,24€ 5,05 sobre 10
Catase 1.000,00€ 01-09-2012 790,00€ 01-12-1999 1.100,00€ 01-09-2005 1.010,01€ 5,50 sobre 10
Catius 950,00€ 01-09-2012 950,00€ 01-09-2012 1.000,00€ 01-01-2011 989,50€ 5,73 sobre 10
Cavitir 950,00€ 01-09-2012 912,65€ 01-09-2001 1.125,00€ 01-03-2009 1.032,22€ 5,73 sobre 10
Consorcio 1.125,00€ 01-09-2012 850,00€ 01-07-2007 1.150,00€ 01-07-2009 1.014,81€ 4,94 sobre 10
Corcel Negro 2.000,00€ 01-09-2012 795,00€ 01-02-1999 2.025,00€ 01-06-2012 1.408,18€ 1,01 sobre 10
Curial 1.100,00€ 01-09-2012 660,00€ 01-07-2007 1.100,00€ 01-07-2012 918,79€ 5,05 sobre 10
Esproba 1.100,00€ 01-09-2012 1.000,00€ 01-07-2011 1.200,00€ 01-07-2012 1.055,00€ 5,05 sobre 10
ExpoSegur 1.200,00€ 01-09-2012 855,00€ 01-09-2000 1.300,00€ 01-09-2005 1.125,47€ 4,60 sobre 10
Fecat 1.000,00€ 01-09-2012 700,00€ 01-07-2007 1.050,00€ 01-07-2012 934,79€ 5,50 sobre 10
Pájaro de la Paz 1.250,00€ 01-09-2012 775,00€ 01-01-1999 1.300,00€ 01-07-2004 1.031,63€ 4,38 sobre 10
Securiton 1.100,00€ 01-09-2012 854,64€ 12-03-2001 1.200,00€ 01-07-2009 1.009,33€ 5,05 sobre 10
Seguros Catalana 1.000,00€ 01-09-2012 699,99€ 01-07-2007 1.000,00€ 01-09-2008 874,54€ 5,50 sobre 10
Symbio 1.100,00€ 01-09-2012 1.100,00€ 01-09-2012 1.250,00€ 01-01-2011 1.165,00€ 5,05 sobre 10
Urbac 900,00€ 01-09-2012 705,00€ 01-07-2007 1.000,00€ 01-03-2009 917,24€ 5,95 sobre 10
Videma 1.150,00€ 01-09-2012 975,00€ 01-06-2007 1.250,00€ 01-09-2005 1.099,34€ 4,83 sobre 10
X-Press 1.100,00€ 01-09-2012 925,00€ 01-06-2007 1.130,00€ 01-01-2011 1.050,00€ 5,05 sobre 10

MITJANA DEL MERCAT 1.111,84€ 0,00€ 1.111,84€ %