VALORS AL MERCAT

Valors de la Pòlissa Estrella al mercat català
Asseguradora Actual Anterior Var. % Var. € Últm. dada Mín. valor Data Mín. Màx. Valor Data Màx. Mitjana Val. Preu
Athis-Mons 2.000,00€ 1.700,00€ 17,65% 300,00€ 01-09-2012 1.700,00€ 01-07-2012 2.500,00€ 01-04-2007 2.042,86€ 4,52 sobre 10
Baoxian 1.500,00€ 1.500,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 1.500,00€ 01-06-2012 1.830,00€ 01-01-2011 1.713,00€ 5,89 sobre 10
Beatz-Cornellà/La Meitat 1.850,00€ 1.700,00€ 8,82% 150,00€ 01-09-2012 1.700,00€ 01-07-2012 2.475,00€ 01-04-2007 2.014,46€ 4,93 sobre 10
Catase 1.850,00€ 1.625,00€ 13,85% 225,00€ 01-09-2012 1.625,00€ 01-07-2012 2.400,00€ 01-04-2007 2.064,82€ 4,93 sobre 10
Catius 1.750,00€ 1.500,00€ 16,67% 250,00€ 01-09-2012 1.500,00€ 01-07-2012 1.750,00€ 01-01-2011 1.670,00€ 5,20 sobre 10
Cavitir 1.800,00€ 1.600,00€ 12,50% 200,00€ 01-09-2012 1.600,00€ 01-07-2012 2.450,00€ 01-04-2007 2.048,03€ 5,06 sobre 10
Consorcio 1.700,00€ 1.700,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 1.700,00€ 01-07-2012 2.500,00€ 01-04-2007 2.100,00€ 5,34 sobre 10
Corcel Negro 3.000,00€ 2.500,00€ 20,00% 500,00€ 01-09-2012 2.500,00€ 01-04-2007 3.000,00€ 01-09-2012 2.580,36€ 1,77 sobre 10
Curial 1.800,00€ 1.600,00€ 12,50% 200,00€ 01-09-2012 1.600,00€ 01-07-2012 2.100,00€ 01-04-2007 1.858,93€ 5,06 sobre 10
Esproba 2.000,00€ 1.700,00€ 17,65% 300,00€ 01-09-2012 1.700,00€ 01-07-2012 2.250,00€ 01-01-2011 2.023,00€ 4,52 sobre 10
ExpoSegur 1.800,00€ 1.700,00€ 5,88% 100,00€ 01-09-2012 1.700,00€ 01-07-2012 2.400,00€ 01-04-2007 1.990,36€ 5,06 sobre 10
Fecat 1.750,00€ 1.500,00€ 16,67% 250,00€ 01-09-2012 1.500,00€ 01-07-2012 2.250,00€ 01-04-2007 1.828,57€ 5,20 sobre 10
Pájaro de la Paz 1.750,00€ 1.650,00€ 6,06% 100,00€ 01-09-2012 1.650,00€ 01-07-2012 2.400,00€ 01-04-2007 2.041,61€ 5,20 sobre 10
Securiton 1.650,00€ 1.600,00€ 3,13% 50,00€ 01-09-2012 1.600,00€ 01-06-2012 2.450,00€ 01-04-2007 1.987,50€ 5,48 sobre 10
Seguros Catalana 1.750,00€ 1.500,00€ 16,67% 250,00€ 01-09-2012 1.500,00€ 01-07-2012 2.000,00€ 01-04-2007 1.748,93€ 5,20 sobre 10
Symbio 1.600,00€ 1.600,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 1.600,00€ 01-07-2012 2.000,00€ 01-01-2011 1.825,00€ 5,61 sobre 10
Urbac 1.750,00€ 1.600,00€ 9,38% 150,00€ 01-09-2012 1.600,00€ 01-07-2012 2.200,00€ 01-04-2007 1.964,29€ 5,20 sobre 10
Videma 1.650,00€ 1.500,00€ 10,00% 150,00€ 01-09-2012 1.500,00€ 01-07-2012 2.400,00€ 01-07-2009 2.077,68€ 5,48 sobre 10
X-Press 1.695,00€ 1.550,00€ 9,35% 145,00€ 01-09-2012 1.550,00€ 01-07-2012 2.500,00€ 01-04-2007 2.120,54€ 5,35 sobre 10

MITJANA DEL MERCAT 1.823,42€ 1.648,68€ 174,74€ 10,60%