VALORS AL MERCAT

Valors de la Pòlissa Gratuïta al mercat català
Asseguradora Actual Anterior Var. % Var. € Últm. dada Mín. valor Data Mín. Màx. Valor Data Màx. Mitjana Val. Preu
Catius 375,00€ 345,00€ 8,70% 30,00€ 01-09-2011 0,00€ 01-07-2007 375,00€ 01-09-2011 211,90€ 5,00 sobre 10
Cavitir 400,00€ 390,00€ 2,56% 10,00€ 01-09-2011 75,00€ 01-10-2007 400,00€ 01-09-2011 285,47€ 4,67 sobre 10
Fecat 350,00€ 350,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2011 0,00€ 01-01-2008 350,00€ 01-06-2011 228,78€ 5,33 sobre 10

MITJANA DEL MERCAT 375,00€ 361,67€ 13,33€ 3,69%