VALORS AL MERCAT

Valors de la Pòlissa Mayores de 25 años al mercat català
Asseguradora Actual Anterior Var. % Var. € Últm. dada Mín. valor Data Mín. Màx. Valor Data Màx. Mitjana Val. Preu
Athis 800,00€ 785,00€ 1,91% 15,00€ 01-12-2002 490,00€ 01-10-2000 800,00€ 01-12-2002 568,87€ 5,32 sobre 10
Beatz-Cornellà 850,00€ 820,00€ 3,66% 30,00€ 01-12-2002 585,00€ 01-06-2001 850,00€ 01-12-2002 671,82€ 5,03 sobre 10
Cavitir 875,00€ 849,99€ 2,94% 25,01€ 01-12-2002 525,00€ 01-02-2002 875,00€ 01-12-2002 666,94€ 4,88 sobre 10
Consorcio 765,00€ 745,00€ 2,68% 20,00€ 01-12-2002 480,00€ 01-02-2002 765,00€ 01-12-2002 610,93€ 5,53 sobre 10
Corcel Negro 945,00€ 930,00€ 1,61% 15,00€ 01-12-2002 580,00€ 01-06-2001 945,00€ 01-12-2002 678,76€ 4,47 sobre 10
ExpoSegur 845,00€ 825,00€ 2,42% 20,00€ 01-12-2002 470,00€ 01-11-2000 845,00€ 01-12-2002 588,86€ 5,06 sobre 10
La Meitat 775,00€ 765,00€ 1,31% 10,00€ 01-12-2002 729,00€ 01-09-2002 775,00€ 01-12-2002 746,00€ 5,47 sobre 10
MadriSeguros 945,00€ 930,00€ 1,61% 15,00€ 01-12-2002 560,00€ 01-06-2001 945,00€ 01-12-2002 665,40€ 4,47 sobre 10
Pájaro de la Paz 865,00€ 850,00€ 1,76% 15,00€ 01-12-2002 540,00€ 01-11-2000 865,00€ 01-12-2002 629,93€ 4,94 sobre 10
Securiton 885,00€ 850,00€ 4,12% 35,00€ 01-12-2002 495,00€ 01-06-2001 885,00€ 01-12-2002 621,41€ 4,82 sobre 10

MITJANA DEL MERCAT 855,00€ 835,00€ 20,00€ 2,40%