VALORS AL MERCAT

Valors de la Pòlissa Menores de 25 años al mercat català
Asseguradora Actual Anterior Var. % Var. € Últm. dada Mín. valor Data Mín. Màx. Valor Data Màx. Mitjana Val. Preu
Beatz-Cornellà 910,00€ 925,00€ -1,62% -15,00€ 01-12-2002 880,00€ 01-02-2001 1.000,00€ 01-11-2001 935,10€ 5,06 sobre 10
Catase 900,00€ 900,00€ 0,00% 0,00€ 01-12-2002 775,00€ 01-04-2000 1.015,00€ 01-11-2001 886,85€ 5,11 sobre 10
Cavitir 910,00€ 920,00€ -1,09% -10,00€ 01-12-2002 895,00€ 01-08-2002 1.020,00€ 01-11-2001 937,35€ 5,06 sobre 10
Consorcio 866,00€ 875,00€ -1,03% -9,00€ 01-12-2002 850,00€ 01-05-2002 965,00€ 01-11-2001 892,73€ 5,29 sobre 10
MadriSeguros 915,00€ 925,00€ -1,08% -10,00€ 01-12-2002 800,00€ 01-04-2000 1.060,00€ 01-11-2001 925,00€ 5,03 sobre 10
Pájaro de la Paz 980,00€ 999,00€ -1,90% -19,00€ 01-12-2002 795,00€ 01-05-2000 1.100,00€ 01-11-2001 943,17€ 4,67 sobre 10
Securiton 960,00€ 975,00€ -1,54% -15,00€ 01-12-2002 895,00€ 01-03-2001 1.050,00€ 01-11-2001 980,00€ 4,78 sobre 10

MITJANA DEL MERCAT 920,14€ 931,29€ -11,14€ -1,20%