VALORS AL MERCAT

Valors de la Pòlissa Oci al mercat català
Asseguradora Actual Anterior Var. % Var. € Últm. dada Mín. valor Data Mín. Màx. Valor Data Màx. Mitjana Val. Preu
Athis-Mons 750,00€ 750,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 650,00€ 01-09-2007 900,00€ 01-02-2005 796,22€ 5,14 sobre 10
Baoxian 630,00€ 650,00€ -3,08% -20,00€ 01-09-2012 600,00€ 01-09-2011 650,00€ 01-01-2011 626,00€ 5,92 sobre 10
Beatz-Cornellà/La Meitat 725,00€ 725,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 675,00€ 01-07-2007 900,00€ 01-07-2004 749,51€ 5,31 sobre 10
Catase 725,00€ 725,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 675,00€ 01-03-2008 850,00€ 01-07-2004 751,76€ 5,31 sobre 10
Catius 730,00€ 700,00€ 4,29% 30,00€ 01-09-2012 650,00€ 01-01-2011 730,00€ 01-09-2012 669,67€ 5,27 sobre 10
Cavitir 700,00€ 700,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 650,00€ 01-07-2007 875,00€ 01-02-2005 736,08€ 5,47 sobre 10
Consorcio 750,00€ 750,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 550,00€ 01-07-2007 850,00€ 01-07-2009 735,35€ 5,14 sobre 10
Corcel Negro 1.500,00€ 1.400,00€ 7,14% 100,00€ 01-09-2012 800,00€ 01-06-2007 1.500,00€ 01-09-2012 1.155,95€ 0,29 sobre 10
Curial 700,00€ 715,00€ -2,10% -15,00€ 01-09-2012 625,00€ 01-09-2007 725,00€ 01-01-2011 685,55€ 5,47 sobre 10
Esproba 900,00€ 850,00€ 5,88% 50,00€ 01-09-2012 800,00€ 01-03-2011 900,00€ 01-01-2011 830,00€ 4,17 sobre 10
ExpoSegur 825,00€ 825,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 625,00€ 01-10-2007 825,00€ 01-01-2006 748,11€ 4,66 sobre 10
Fecat 660,00€ 660,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 600,00€ 01-03-2008 700,00€ 01-01-2009 662,76€ 5,73 sobre 10
Pájaro de la Paz 725,00€ 700,00€ 3,57% 25,00€ 01-09-2012 560,00€ 01-02-2005 800,00€ 01-07-2004 696,76€ 5,31 sobre 10
Securiton 710,00€ 710,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 615,00€ 01-03-2008 880,00€ 01-07-2004 696,62€ 5,40 sobre 10
Seguros Catalana 715,00€ 715,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 580,00€ 01-10-2007 715,00€ 01-06-2012 652,42€ 5,37 sobre 10
Symbio 700,00€ 700,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 700,00€ 01-09-2011 800,00€ 01-01-2011 733,00€ 5,47 sobre 10
Urbac 675,00€ 660,00€ 2,27% 15,00€ 01-09-2012 575,00€ 01-10-2007 675,00€ 01-03-2011 637,41€ 5,63 sobre 10
Videma 800,00€ 750,00€ 6,67% 50,00€ 01-09-2012 630,00€ 01-06-2008 850,00€ 01-07-2004 708,78€ 4,82 sobre 10
X-Press 750,00€ 750,00€ 0,00% 0,00€ 01-09-2012 675,00€ 01-06-2007 1.000,00€ 01-03-2009 769,39€ 5,14 sobre 10

MITJANA DEL MERCAT 772,11€ 759,74€ 12,37€ 1,63%