VALORS AL MERCAT

Valors de la Pòlissa A tot Risc al mercat català
Asseguradora Actual Anterior Var. % Var. € Últm. dada Mín. valor Data Mín. Màx. Valor Data Màx. Mitjana Val. Preu
Athis-Mons 1.800,00€ 1.600,00€ 12,50% 200,00€ 01-09-2012 1.000,00€ 01-07-2007 1.800,00€ 01-09-2012 1.471,62€ 4,39 sobre 10
Baoxian 1.400,00€ 1.250,00€ 12,00% 150,00€ 01-09-2012 1.150,00€ 01-06-2011 1.400,00€ 01-09-2012 1.230,00€ 5,64 sobre 10
Beatz-Cornellà/La Meitat 1.650,00€ 1.500,00€ 10,00% 150,00€ 01-09-2012 1.000,00€ 01-06-2007 1.650,00€ 01-09-2012 1.281,39€ 4,86 sobre 10
Catase 1.600,00€ 1.500,00€ 6,67% 100,00€ 01-09-2012 900,00€ 01-01-1999 1.600,00€ 01-09-2012 1.228,13€ 5,01 sobre 10
Catius 1.500,00€ 1.400,00€ 7,14% 100,00€ 01-09-2012 1.175,00€ 01-03-2011 1.500,00€ 01-09-2012 1.267,50€ 5,32 sobre 10
Cavitir 1.600,00€ 1.400,00€ 14,29% 200,00€ 01-09-2012 978,99€ 01-09-2001 1.600,00€ 01-09-2012 1.343,27€ 5,01 sobre 10
Consorcio 1.475,00€ 1.400,00€ 5,36% 75,00€ 01-09-2012 1.000,00€ 29-01-2002 1.475,00€ 01-09-2012 1.274,21€ 5,40 sobre 10
Corcel Negro 2.500,00€ 2.300,00€ 8,70% 200,00€ 01-09-2012 1.000,00€ 01-01-1999 2.500,00€ 01-09-2012 1.720,04€ 2,21 sobre 10
Curial 1.600,00€ 1.500,00€ 6,67% 100,00€ 01-09-2012 800,00€ 01-06-2007 1.600,00€ 01-09-2012 1.198,28€ 5,01 sobre 10
Esproba 1.800,00€ 1.600,00€ 12,50% 200,00€ 01-09-2012 1.500,00€ 01-03-2011 1.800,00€ 01-09-2012 1.590,00€ 4,39 sobre 10
ExpoSegur 1.600,00€ 1.500,00€ 6,67% 100,00€ 01-09-2012 975,00€ 01-09-2000 1.600,00€ 01-02-2005 1.341,27€ 5,01 sobre 10
Fecat 1.500,00€ 1.350,00€ 11,11% 150,00€ 01-09-2012 850,00€ 01-07-2007 1.500,00€ 01-09-2012 1.148,28€ 5,32 sobre 10
Pájaro de la Paz 1.600,00€ 1.500,00€ 6,67% 100,00€ 01-09-2012 925,00€ 01-01-1999 1.600,00€ 01-09-2012 1.255,58€ 5,01 sobre 10
Securiton 1.500,00€ 1.450,00€ 3,45% 50,00€ 01-09-2012 975,88€ 12-03-2001 1.590,00€ 01-07-2004 1.251,37€ 5,32 sobre 10
Seguros Catalana 1.500,00€ 1.400,00€ 7,14% 100,00€ 01-09-2012 900,00€ 01-01-2006 1.500,00€ 01-09-2012 1.113,64€ 5,32 sobre 10
Symbio 1.400,00€ 1.350,00€ 3,70% 50,00€ 01-09-2012 1.350,00€ 01-06-2011 1.400,00€ 01-01-2011 1.361,00€ 5,64 sobre 10
Urbac 1.500,00€ 1.300,00€ 15,38% 200,00€ 01-09-2012 900,00€ 01-02-2007 1.500,00€ 01-09-2012 1.167,24€ 5,32 sobre 10
Videma 1.450,00€ 1.325,00€ 9,43% 125,00€ 01-09-2012 1.000,00€ 01-07-2007 1.550,00€ 01-07-2004 1.328,03€ 5,48 sobre 10
X-Press 1.500,00€ 1.350,00€ 11,11% 150,00€ 01-09-2012 1.100,00€ 01-06-2007 1.500,00€ 01-01-2006 1.275,91€ 5,32 sobre 10

MITJANA DEL MERCAT 1.603,95€ 1.472,37€ 131,58€ 8,94%